Bouwbewaking

Andor Security Service is een gewaardeerde beveiligingsexpert voor de bouwsector. Met het merendeel van de (middel)grote bouwbedrijven in Nederland hebben wij een overeenkomst voor beveiligings- en bewakingsdiensten tijdens (nieuw)bouw- en renovatieprojecten. Wij zorgen voor permanente bewaking, met of zonder hond, van uw terrein of locatie.

Surveillance op het bouwterrein

De bewaker surveilleert over het terrein met een representatieve en herkenbare dienstauto. De surveillant controleert op aanwezigheid van onbevoegden, voert pandcontrole (kantoren en werklocaties) uit en schakelt eventueel alarmsystemen in of uit. Hij let er specifiek op of de omheining nog in tact is.

Bewakingshonden voor extra veiligheid

Afhankelijk van de situatie ter plekke maakt de beveiliger van Andor Security Service gebruik van een bewakingshond. Dit draagt bij aan de veiligheid van de bewaker en van het bouwproject. Wordt een bewakingshond ingezet? Dan is dat zichtbaar op de bouwbewakingsborden. Er gaat een grote preventieve werking uit van de aanwezigheid van bewakingshonden.

Duidelijk herkenbare bouwbewaking

Prominente aanwezigheid van bewakingsborden, bewakers met beveiligingsuniform (goedgekeurd door het Ministerie van Justitie) en een dienstvoertuig schrikt potentiële criminelen af.

Wilt u weten waarom zoveel bouwbedrijven kiezen voor bouwbewaking door Andor Security Service? Neem dan contact met ons op.

ANDOR SECURITY SERVICE

Onze andere diensten

Mobiele surveillance

Steeds vaker zijn bedrijventerreinen, winkelcentra en woonwijken het doelwit van inbrekers en vandalen. De mobiele surveillance van Andor Security Service helpt criminaliteit, vandalisme, nodeloze alarmmeldingen en brandgevaarlijke situaties voorkomen. Het creëert bovendien een veilig gevoel. Onze vakbekwame surveillanten zorgen voor de bewaking van gebouwen, objecten en terreinen.

Objectbeveiliging

Objectbewaking door Andor Security Service: dat is veiligheid door professioneel toezicht op uw object, bijvoorbeeld uw bedrijfspand of woonhuis. Inbraak, brand of een ongeval leidt niet alleen tot directe schade, maar zorgt ook voor ongewenste onderbreking van het bedrijfsproces. U beperkt dat risico door de beveiliging onder te brengen bij Andor Security Service.