Explosieven Detectiehonden (EDD)

Door het toenemende risico op terroristische activiteiten is er een grotere behoefte aan gespecialiseerde diensten, zoals inzet van detectiehonden, die de kans op schade door terroristische aanslagen minimaliseert. Denk hierbij aan luchthavens, nationale overheidsinstellingen, evenementen en organisaties met een bijzonder zwaar risico. De tijd van nu dwingt organisaties na te denken over deze risico’s. De doelstelling bij terrorisme ligt immers niet in het schaden van de gekozen organisatie, maar in de schade die de actie veroorzaakt aan de samenleving. Hoe beschermt u uw organisatie tegen deze risico’s? Maak gebruik van onze detectiehonden.

Andor Security EDD-teams (Explosive Detection Dogs)

Onze EDD-teams zijn speciaal opgeleid en getraind om ingezet te worden bij verdenking of een kans op aanwezigheid van explosieven door vakkundige inzet van detectiehonden. De honden zijn opgeleid om de 12 basisstoffen (TNO) te herkennen. De geleiders hebben een uitgebreide opleiding explosieven en veiligheidsmaatregelen afgerond. Alle hondengeleiders zijn gecertificeerd en hebben met hun detectiehonden positief resultaat behaald bij het examen Speurhond Explosieven van de Nederlandse bond voor de diensthond. Onze EDD-teams zijn onder andere inzetbaar bij:

  • preventieve zoekacties naar geïmproviseerde explosieven (bomchecks);
  • zoekacties naar aanleiding van bommeldingen;
  • specifieke zoekacties naar vuurwerk, vuurwapens en/of munitie.

Eisen EDD-teams

Onze teams zijn opgeleid als bomverkenner IED’s (Improvised Explosive Devices). Daarnaast zijn de hond en geleider als team gecertificeerd voor het speuren naar explosieven. Door deze combinatie voldoen we ruim aan de wettelijk gestelde eisen en zijn wij in staat opdrachten effectief uit te voeren.

Kwaliteitsmanagement eigen organisatie

Als organisatie voeren wij verschillende keurmerken zoals het keurmerk beveiliging en het kwaliteitslabel beveiliging, evenementen en horeca. Daarnaast werken wij volgens de ISO 9001-normen. Naast de alhbbemene keurmerken hebben wij vergunningen voor het beheer van explosieven (art. 17 Wet explosieven voor civiel gebruik). Deze vergunning is belangrijk omdat we met deze vergunning teams kunnen trainen in een omgeving die aansluit op de omgeving van onze klanten. Hierdoor bereiken wij een hoge operationele graad en zijn teams goed voorbereid op het werk bij onze klanten.

Referenties

Nationale Spoorwegen (NS): bomchecks in geval van evenementen of bijzondere transporten.
P&O: verschillende diensten met speurhonden.
Evenementenlocaties: preventieve controles voetbalwedstrijden, festivals en concerten.

Voorwaarden inzet detectiehonden

Andor Security vindt kwaliteit en resultaat zeer belangrijk. Dat betekent dat wij sluitende afspraken maken over de uitvoering van onze diensten. 

  • De inzet versus resultaat: wat kunt u verwachten van onze inzet? Hoeveel kan het team controleren in een bepaald tijdbestek? Wat zijn belemmeringen in dit proces?
  • De fysieke situatie: aan welke voorwaarden moet de locatie voldoen om effectief te handelen? Wat zijn de risico’s van de locatie?
  • Protocollen: hoe handelen we in geval van afwijkingen of het signaleren van een explosief? U begrijpt dat het vooraf afstemmen van de handelingen doorslaggevend zijn op het moment dat detectie plaatsvindt.

U kunt van ons verwachten dat wij u deskundig adviseren over de genoemde punten. Daarnaast checken we deze punten nogmaals op het moment dat we de opdracht operationeel opstarten. Zo zorgen we voor een transparant proces en duidelijke verwachtingen.

ANDOR SECURITY SERVICE

Onze andere diensten

Mobiele surveillance

Steeds vaker zijn bedrijventerreinen, winkelcentra en woonwijken het doelwit van inbrekers en vandalen. De mobiele surveillance van Andor Security Service helpt criminaliteit, vandalisme, nodeloze alarmmeldingen en brandgevaarlijke situaties voorkomen. Het creëert bovendien een veilig gevoel. Onze vakbekwame surveillanten zorgen voor de bewaking van gebouwen, objecten en terreinen.

Objectbeveiliging

Objectbewaking door Andor Security Service: dat is veiligheid door professioneel toezicht op uw object, bijvoorbeeld uw bedrijfspand of woonhuis. Inbraak, brand of een ongeval leidt niet alleen tot directe schade, maar zorgt ook voor ongewenste onderbreking van het bedrijfsproces. U beperkt dat risico door de beveiliging onder te brengen bij Andor Security Service.