Mobiele Surveillance

Steeds vaker zijn bedrijventerreinen, winkelcentra en woonwijken het doelwit van inbrekers en vandalen. De mobiele surveillance van Andor Security Service helpt criminaliteit, vandalisme, nodeloze alarmmeldingen en brandgevaarlijke situaties voorkomen. Het creëert bovendien een veilig gevoel. Onze vakbekwame surveillanten zorgen voor de bewaking van gebouwen, objecten en terreinen.

Herkenbaarheid mobiele surveillance werkt preventief

De voertuigen van de mobiele surveillance van Andor Security Service zijn duidelijk herkenbaar. Daar gaat een preventieve werking van uit. Om voorspelbaarheid te voorkomen rijden de surveillanten hun controlerondes steeds in een afwijkend patroon, op wisselende tijden.

Alarmopvolging

Logische aanvulling op de controle van de mobiele surveillance is alarm opvolging. Gaat het alarm af in uw pand, dan hoeft u niet bij nacht en ontij op pad. Het is bovendien een risicovolle taak, die u beter kunt overlaten aan een getrainde surveillant.

Surveillancetaken die Andor mobiele surveillance kan uitvoeren

  • preventieve controleronden
  • opening- en sluitbegeleiding
  • brandpreventie- en sluitrondes
  • keyholding
  • inschakeling van hulpdiensten

Wilt u weten welke rapportages u kunt verwachten, hoe vaak en hoe wij controleren, kortom hoe wij precies werken? Neem dan contact met ons op.

ANDOR SECURITY SERVICE

Onze andere diensten

bouwbewaking

Andor Security Service is een gewaardeerde beveiligingsexpert voor de bouwsector. Met het merendeel van de (middel)grote bouwbedrijven in Nederland hebben wij een overeenkomst voor beveiligings- en bewakingsdiensten tijdens (nieuw)bouw- en renovatieprojecten. Wij zorgen voor permanente bewaking, met of zonder hond, van uw terrein of locatie.

Objectbeveiliging

Objectbewaking door Andor Security Service: dat is veiligheid door professioneel toezicht op uw object, bijvoorbeeld uw bedrijfspand of woonhuis. Inbraak, brand of een ongeval leidt niet alleen tot directe schade, maar zorgt ook voor ongewenste onderbreking van het bedrijfsproces. U beperkt dat risico door de beveiliging onder te brengen bij Andor Security Service.