Evenementbeveiliging

Naast de reguliere beveiligingswerkzaamheden, heeft Andor Security Service zich ook gespecialiseerd in het beveiligen van evenementen. Andor Security Service beveiligt een evenement volledig door eigen inzet van o.a. toezichthouders, verkeersregelaars, artiestenbegeleiders en hondengeleiders. En het veiligheidsplan? Dat kunt u ook gerust aan ons overlaten.

Een sluitend beveiligingsplan voor de beveiliging van uw evenement

In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw wensen en bepalen wij met u het gewenste beveiligingsniveau. Vervolgens werken wij dit uit in een risicoanalyse. Hebt u deze analyse goedgekeurd, dan stellen wij een begeleidings- of beveiligingsplan op. Daarin zijn concrete acties duidelijk omschreven: wij zien niets over het hoofd, wij laten niets aan het toeval over. De praktijk wijst uit dat deze aanpak succesvol is.

Sponsoring nodig?

De betrokkenheid van Andor Security Service houdt niet op bij de beveiliging. Wij weten als geen ander dat veel evenementen hun bestaan danken aan de goodwill van sponsoren. Ook hierin leveren wij graag, in overleg met u, onze bijdrage.

Weten waarom Andor Security Service zo vaak gevraagd wordt voor de beveiliging van grote evenementen? Neem dan contact met ons op.

ANDOR SECURITY SERVICE

Onze andere diensten

Mobiele surveillance

Steeds vaker zijn bedrijventerreinen, winkelcentra en woonwijken het doelwit van inbrekers en vandalen. De mobiele surveillance van Andor Security Service helpt criminaliteit, vandalisme, nodeloze alarmmeldingen en brandgevaarlijke situaties voorkomen. Het creëert bovendien een veilig gevoel. Onze vakbekwame surveillanten zorgen voor de bewaking van gebouwen, objecten en terreinen.

Detectiehonden

Onze EDD-teams zijn speciaal opgeleid en getraind om ingezet te worden bij verdenking of een kans op aanwezigheid van explosieven. De honden zijn opgeleid om de 12 basisstoffen (TNO) te herkennen. De geleiders hebben een uitgebreide opleiding explosieven en veiligheidsmaatregelen afgerond.