Alcohol & drugs

Binnen onze samenleving is het nuttigen van alcohol een veel voorkomend goed. Helaas worden er nog steeds mensen onder invloed aangetroffen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden, dit betekent ook dat zij onder invloed zijn wanneer ze deelnemen aan het verkeer wat naast onacceptabel ook bij wet verboden is (BW&, art 678 lid2c. dronkenschap, liederlijk gedrag). Een werknemer onder invloed is naast een gevaar voor zichzelf ook een gevaar voor anderen, een ongeluk zit dan in een klein hoekje, dit kan in extreme gevallen zelfs een dodelijke afloop met zich meebrengen. Dit is voor uw bedrijf een groot gevaar wat kan wat kan leiden tot kwaliteitsverlies, imagoschade en het verstoren van de bedrijfscontinuïteit.  

NDD

Naast alcohol is drugs ook een probleem wat veel voorkomt op de werkvloer. Om dit te kunnen traceren is Alcohol & Drugs vanaf 2007 werkzaam met narcoticahonden. De hondengeleiders zijn professionals op het gebied van speurhonden en narcotica. Naast de gespecialiseerde met narcoticahonden maken wij ook gebruik van speekseltesten, oppervlaktetesten en kunnen gebruik maken van urinetesten. Door deze mogelijkheden kunnen wij een totaalpakket aanbieden aan bedrijven en scholen om drugsgebruik te traceren en te voorkomen.

Binnen Alcohol & Drugs werken wij voor grote landelijke logistieke dienstverleners, op en overslagbedrijven, scholen, jeugdzorg instellingen, chemische en petrochemische bedrijven, opslagverhuur (huurboxen). Ook is het mogelijk om in samenwerking met beveiligingsbedrijven onze diensten te verlenen bij hotels, evenementen, voedingsmiddelenindustrie etc.

Onze werkwijze

Om een controle te kunnen uitvoeren op het gebied van alcohol, verwacht en onverwacht, zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk. Vooraf wordt bepaald samen met u, of aan alle voorwaarden is voldaan. Kunnen wij een voorverkenning doen? Alcohol & Drugs kan op ieder tijdstip controles uitvoeren. Random of als 100% controle.

Met de sniffer kan er een voorselectie gemaakt worden, deze sniffer geeft binnen 4 seconden aan of er wel of geen alcohol in het spel is. Wanneer de sniffer een indicatie geeft van alcoholgebruik, kunnen er verdere testen plaatsvinden.

De waarde voor uw bedrijf

Onze diensten hebben voor uw onderneming verschillende voordelen, naast dat het imago van uw bedrijf wordt verbeterd door te laten zien dat u veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Creëert u ook meer veiligheidsbewust zijn bij uw werknemers, de werknemers zullen zich strenger aan de regels houden en zullen zich ook gesteund voelen door het beleid. De kans op ongevallen op en om de werkomgeving gereduceerd door het strengere beleid.

Op deze manier werkt u, met ondersteuning van ons, aan veiligheid. Neem gerust contact op met Andor Security Service / Alcohol & Drugs.

ANDOR SECURITY SERVICE

Our other services

Mobile surveillance

Burglars and vandals are increasingly targeting business parks, shopping centres and residential areas. The mobile surveillance of Andor Security Service helps prevent crime, vandalism, unnecessary alarms and fire hazards. It also creates a safe feeling. Our skilled surveillants provide surveillance of buildings, objects and grounds.

Detection Dogs

Our EDD teams are specially educated and trained to be deployed in case of suspected or possible presence of explosives. The dogs are trained to recognise the 12 basic substances (TNO). The handlers have completed an extensive training course in explosives and safety measures.